KSA waarschuwt Holland Casino vanwege databasecompliance: licentie in gevaar


OCR Editor. - november 18, 2023
Holland Casino Sign

Holland Casino wordt door de Nederlandse goktoezichthouder KSA onder de loep genomen over de naleving van de controledatabase (CDB). Nu er een mogelijke boete of intrekking van een igaming-licentie op de loer ligt, moet het casino al lang bestaande problemen aanpakken om aan de wettelijke normen te voldoen en zijn marktpositie te behouden.

De Kansspelautoriteit (KSA), de Nederlandse kansspeltoezichthouder, heeft grote zorgen geuit over de naleving door Holland Casino van de igamingregelgeving, met name wat betreft de controledatabase (CDB). Door de kwestie, die eind 2021 aan het licht kwam, heeft KSA er voortdurend bij Holland Casino op aangedrongen om te voldoen aan de noodzakelijke nalevingsnormen die door de Nederlandse wet zijn opgelegd.

Het belang van nauwkeurige CDB

Controledatabases (CDB's) spelen een cruciale rol in de gereguleerde online gokmarkt en slaan gegevens op van verschillende gokactiviteiten. KSA, die toegang heeft tot deze systemen, benadrukt het belang van nauwkeurige en actuele gegevens binnen deze databases. KSA constateerde in eerste instantie discrepanties in de door de CDB van Holland Casino aangeleverde gegevens en achtte deze niet in overeenstemming met de gestelde wettelijke eisen.

Inspanningen om tekortkomingen in de naleving aan te pakken

Na het eerste contact van KSA eind 2021 heeft Holland Casino geprobeerd de gesignaleerde problemen op te lossen. Uit daaropvolgende consultaties en testsessies door de KSA in 2022 kwamen echter aanhoudende uitdagingen en onopgeloste problemen aan het licht, ondanks de beweringen van Holland Casino dat er noodzakelijke verbeteringen waren aangebracht.

Bindende actie en testresultaten van KSA

Als reactie op deze aanhoudende problemen heeft KSA Holland Casino begin 2023 een verificatieperiode toegekend om de CDB in lijn te brengen met de verwachtingen van de toezichthouders. Maar zelfs na deze periode ontdekte KSA fouten in de kwaliteit van de spelersgegevens en de implementatie van het gegevensmodel. Dit heeft geleid tot het besluit van KSA om een bindende aanwijzing aan de exploitant op te leggen, waarbij Holland Casino wordt verplicht deze problemen binnen een gestelde termijn op te lossen.

Mogelijke regelgevende acties en juridische geschillen

Omdat Holland Casino er niet in slaagde de vereiste verbeteringen te realiseren, waarschuwde KSA voor mogelijke regelgevende maatregelen, waaronder boetes, administratieve boetes of het intrekken van de igaming-licentie. Holland Casino heeft daarop gereageerd door bezwaar te maken en een voorlopige voorziening te vragen, die uiteindelijk door de rechtbank Den Haag is afgewezen, waardoor de nakomingstermijn van zes weken werd voortgezet.

Het standpunt en de toekomstige implicaties van Holland Casino

Ondanks de regeldruk stelt Holland Casino dat haar CDB aan de regelgeving voldoet en op basis van de feedback van de KSA diverse verbeteringen heeft doorgevoerd. Het oplossen van deze compliance-problemen is van cruciaal belang voor Holland Casino om haar licentie te behouden en haar activiteiten op de Nederlandse online kansspelmarkt voort te zetten. De uitkomst van deze situatie zal een precedent scheppen voor de naleving van de regelgeving en de verantwoordelijkheid van exploitanten in de sector.

Aanhoudende complianceproblemen met Holland Casino

De impasse tussen Holland Casino en KSA onderstreept het belang van strikte naleving van de regelgeving in de igamingsector. Terwijl Holland Casino deze uitdagingen aangaat, kijkt de industrie nauwlettend toe hoe deze situatie zich ontvouwt en wat dit betekent voor de toekomst van gereguleerd online gokken in Nederland.


Belangrijke mededeling

Door deze site te bezoeken, verklaar je dat je ouder bent dan 18 jaar en geef je ons toestemming om cookies in te stellen. We gebruiken cookies om jouw ervaring op de website te verbeteren, gepersonaliseerde advertenties of content weer te geven, en ons internetverkeer te analyseren. Lees meer